Endonezya'da Uzun Süreli İkamet İzni

Endonezya'da ikamet izni nasıl alınır?

Endonezya’ya geldikten sonra ikamet izni almak isteyenlerin Endonezya Göçmen Bürosu’na (Immigrasi) başvurmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşlarının alabileceği en uzun süreli ikamet izni 5 yıldır. Sözkonusu iznin alınabilmesi için Endonezya’da çalışanların çalıştıkları şirketten Endonezya Göçmen Bürosu’na bir sponsor kağıdı götürmeleri gerekmektedir.

Öte yandan Endonezya vatandaşıyla evli olanlar da ikamet iznine hak kazanabilmektedirler.

Ayrıca, Endonezya’da öğrenim gören Türk öğrencileri de öğrenciliklerinin tescil edildiğine dair bir belgeyi Göçmen Bürosu’na götürdükleri takdirde ikamet izni alabilmektedirler.

Göçmen İdaresi'nin aşağıdaki internet bağlantısından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz:
http://www.imigrasi.go.id/index.php/en/public-services/limited-stay-visa